Formular cerere ofertă

Politică de confidențialitate

AcasăPolitică de confidențialitate

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI? 

SOLARFIX SRL (în continuare ,,Societatea” sau ,,Noi”) oferă servicii de instalare sisteme fotovoltaice rezidențiale și comerciale la nivelul întregii țări, proiectele fiind coordonate din faza de proiectare până la finalizare. Societatea este de tipul Full Service și are o experiență vastă în instalarea de sisteme fotovoltaice (peste 500 de sisteme instalate) și stații de încărcare pentru autovehicule electrice, iar în baza experienței acumulate sunt oferite soluții potrivite la orice solicitare în domeniu.  

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Băneasa Bussines Center, șoseaua București-Ploiești nr. 21

Adresă de e-mail: office@solarfix.ro

Nr. de tel.: 0743.139.551

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, clienților (persoane fizice și persoane juridice), partenerilor contractuali/colaboratorilor, precum și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea  și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta. 

Datele cu caracter personal sunt:

 prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

 colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 exacte și actualizate în termen;

 păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. În cazul consimțământului, acesta este păstrat pe perioadă nelimitată.

 prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii (”Contact” – ”Formular cerere ofertă”) prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nume societate, număr de telefon, adresă de e-mail, județ, localitate, putere sistem kwh și tipul de sistem fotovoltaic dorit a fi instalat.

În vederea completării și transmiterii formularelor de Contact (,,Contact”) și de Cerere ofertă (”Cere Ofertă”) de pe website-ul Societății – www.solarfix.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nume societate, număr de telefon, adresă de e-mail, județ, localitate, pentru a putea reveni cu un răspuns/o propunere/o ofertă.  De asemenea, mai sunt solicitate date despre puterea sistemului (kwh) și tipul de sistem fotovoltaic dorit a fi instalat, iar înainte de introducerea acestor date, se selectează pe harta României, județul unde se preconizează a fi instalat sistemul fotovoltaic. 

În vederea completării Formularului de franciză (”Formular franciză”) de pe website-ul Societății – www.solarfix.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, județ franciză, localitate franciză și suplimentar – date despre nivelul de resurse financiare alocate pentru franciză. 

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookies sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica cookies.  

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar adresa de e-mail și  ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.  

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 încheierii și executării diferitelor contracte; 

 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;

 în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (ex.: în contextul transmiterii de oferte personalizate, actualizări de asistență și știri despre evenimente, etc.);

 în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex.: adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.) 

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt stocate în vederea prelucrării lor pe tot parcursul colaborării/relației noastre de ordin contractual și, implicit, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică de confidențialitate sau perioada impusă de prevederile legale din domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea datelor, de contabilitate etc.

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

• Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.) 

• Partenerilor contractuali / colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing on-line și comunicare de marketing, ori altor companii cu care SOLARFIX SRL poate dezvolta programe comune de prezentare pe piață a serviciilor oferite.

• Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

Datele cu caracter personal prelucrate de Societate nu sunt transferate de către aceasta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European. 

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. 

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal. 

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 Dreptul de acces; 

 Dreptul de rectificare; 

 Dreptul la ștergere;

 Dreptul la restricționarea prelucrării;

 Dreptul la portabilitate;

 Dreptul la opoziție a prelucrării;

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

 Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: office@solarfix.ro, prin poștă sau curier la adresa: Băneasa Bussines Center, șoseaua București-Ploiești nr. 21, România.