Formular cerere ofertă

Termeni și condiții

AcasăTermeni și condiții

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.solarfix.ro (în continuare „Website-ul”). 

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor de instalare sisteme fotovoltaice rezidențiale și comerciale la nivelul întregii țări, oferite de SOLARFIX SRL şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii. 

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. 

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

1. CINE SUNTEM NOI

SOLARFIX SRL (în continuare ,,Societatea” sau ,,Noi”) oferă servicii de instalare sisteme fotovoltaice rezidențiale și comerciale la nivelul întregii țări, proiectele fiind coordonate din faza de proiectare până la finalizare. 

Societatea este de tipul Full Service și are o experiență vastă în instalarea de sisteme fotovoltaice (peste 500 de sisteme instalate) și stații de încărcare pentru autovehicule electrice, iar în baza experienței acumulate sunt oferite soluții potrivite la orice solicitare în domeniu. 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Băneasa Bussines Center, șoseaua București-Ploiești nr. 21

Adresă de e-mail: office@solarfix.ro

Nr. de tel.: 0743.139.551

2. TERMENI

a) Vânzător – SOLARFIX SRL.

b) Vizitator – poate fi orice persoană fizică/juridică care are sau obține acces la conținutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către SOLARFIX SRL (electronic, telefonic, etc.) și este interesată de serviciile oferite de Societate, fără a lansa o cerere de ofertă/solicitare de franciză în acest sens.

c) Utilizator – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani/persoană juridică care are sau obține acces la Conținutul website-ului și este interesată de serviciile oferite de Societate, putând trimite o cerere de ofertă/solicitare de franciză în scopul încheierii unui contract de servicii ulterior. 

d) Site – magazinul on-line găzduit la adresa web www.solarfix.ro; 

e) Portofoliu – set de imagini postate pe Site, al cărui conținut relevă proiectele fotovoltaice SolarFix realizate/finalizate de Societate.

f) Campanie – acțiunea de a promova în scop comercial, un număr finit de servicii/produse ale Societății având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător. 

g) Comunicări comerciale/Newsletter – reprezintă orice tip de mesaj trimis (e-mail, telefonic, mobile push, web push, etc.) care conține informatii generale și tematice, informații cu privire la servicii/produse similiare sau complementare cu cele contractate de pe web-site, informații cu privire la oferte sau prețuri promoționale, informații referitoare la serviciile/produsele de pe website.

h) Informații AFM Casa Verde 2023 – informații puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (și preluate/postate de Societate) în scopul sesiunilor de finanțare pentru înscrierea solicitanților persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, în intervalele 19 mai 2023, ora 10:00 – 26 iunie 2023, ora 23:59, prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție pe site-ul www.afm.ro, în vederea introducerii informațiilor necesare participării în Program. 

3. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu l-i se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu l-i se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.  

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății. 

Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

4.  ACCESUL LA WEBSITE

Accesul la platforma oferită se face exclusiv prin domeniul public: www.solarfix.ro  

Vizitatorul/Utilizatorul nu are dreptul de a descărca, modifica parțial sau total Website-ul, reproduce parțial sau integral Website-ul, copia, vinde/revinde sau exploata în alt mod Website-ul în scopuri comerciale sau în scopuri contrare intereselor SOLARFIX.RO. 

Comunicarea cu Societatea noastră se poate realiza prin interacțiune directă cu SOLARFIX SRL (telefonic – 0743.139.551, prin e-mail – office@solarfix.ro), prin adresele menționate în secțiunea „Contact” – Informații” a Site-ului, dar și prin Formularele de cerere ofertă (”Cere ofertă”) / de solicitare franciză (”Formular Franciză”) prezente pe Website și trimise către Societate.

5. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI 

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi: 

a) Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente. 

b) Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării dvs. 

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri. 

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări prin Formularul de contact/de cerere ofertă/de franciză și răspunsul la această solicitare nu obligă Societatea în nici un fel față de Vizitator/Utilizator, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și Vizitator/Utilizator. 

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită Vizitatorul/Utilizatorul la contractarea serviciilor prestate de aceasta, respectiv de instalare a sistemelor fotovoltaice rezidențiale și comerciale la nivel național. 

Ulterior, Utilizatorul va contacta Societatea (completând și trimițând Formularul de Contact/de Cerere ofertă/de solicitare Franciză) ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții) în scopul încheierii unor contracte de prestări servicii în acest sens. În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii. 

6. SOLICITAREA UNEI OFERTE SPECIFICE 

Orice persoană fizică/juridică care accesează SITE-UL www.solarfix.ro, poate solicita o cerere de ofertă pentru serviciile prestate de Societate sau o solicitare de Franciză pentru promovarea acestor activități comerciale.  

Prin solicitarea unei cereri de Ofertă / de Franciză, fiecare utilizator este de acord să accepte Termenii și Condițiile, să ia cunoștiință de Politica de confidențialitate (de prelucrare a datelor cu caracter personal) și de Politica privind cookies-urile, fiind responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate. 

6.1. Pentru a solicita o cerere de ofertă, este suficient să parcurgeți unul dintre următorii pași:

Apăsați pe secțiunea ”Contact” și completați ”Formularul de cerere ofertă”, introducând următoarele date cu caracter personal: nume, prenume / Societate, număr de telefon, adresă de e-mail, județ, localitate. În plus, menționați puterea sistemului (kwh) dorit a fi instalat și selectați tipul de sistem fotovoltaic care vă interesează (una din variantele: AFM – finanțare prin programul Casa Verde, Rezidențial sau Comercial). Bifați apoi căsuța privind luarea la cunoștință a Politicii de confidențialitate și apăsați butonul ”Trimite”.

De asemenea, dacă doriți să luați legătura cu unul dintre specialiștii/instalatorii care desfășoară astfel de servicii în numele Societății și în zona Dvs. de domiciliu, selectați pe harta României județul unde se preconizează a fi instalat sistemul fotovoltaic și veți fi direcționat către datele de contact (Instalator, Oraș, E-mail și Telefon) pentru a lua legătura cu acesta, sau

Apăsați pe butonul ”Cere Ofertă” (din dreapta-sus) și completați ”Formularul de cerere ofertă”, introducând următoarele date cu caracter personal: nume, prenume / Societate, număr de telefon, adresă de e-mail, județ, localitate. În plus, menționați puterea sistemului (kwh) dorit a fi instalat și selectați tipul de sistem fotovoltaic care vă interesează (una din variantele: AFM – finanțare prin programul Casa Verde, Rezidențial sau Comercial). Bifați apoi căsuța privind luarea la cunoștință a Politicii de confidențialitate și apăsați butonul ”Trimite”.

6.2. Pentru a avansa o propunere de Franciză, parcurgeți următorii pași:

Apăsați pe butonul ”Formular Franciză” (din dreapta-sus) și completați formularul aferent, introducând următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, județ franciză, localitate franciză. În plus, menționați nivelul de resurse financiare alocate pentru franciză. Bifați apoi căsuța privind luarea la cunoștință a Politicii de confidențialitate și apăsați butonul ”Trimite”.

7. PLĂȚI AFERENTE SERVICIILOR OFERITE

Accesul la platformă este gratuit, iar orice fel de plăți pentru serviciile oferite, vor fi tratate ulterior la nivelul contractelor încheiate în mod distinct.

8. GARANȚII DE SECURITATE 

Pentru toate serviciile promovate pe www.solarfix.ro compania noastră garantează că va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel ridicat de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter special chiar și în cazul unor amenințări externe la adresa site-ului nostru (ex.:  atacuri cibernetice).

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care Vizitatorul Website-ului, Utilizatorul sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin. 

Utilizatorul va folosi serviciile oferite prin intermediul Website-ului, în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal. 

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații.  

10. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE 

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar. 

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

11. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română. 

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica cookies.

Pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: gdpr@solarfix.ro, sau la nr. 0743.139.551, de Luni – Vineri între orele 9:00 – 17:00.